Persbericht overhandigen startnotitie

Startnotitie-1.jpg
Dokkum, 23 september 2020

Ervaringsdeskundigen overhandigen startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’: op naar integraal en kindgericht armoedebeleid.

Één op de acht kinderen leeft in een gezin onder de armoedegrens. De gevolgen van armoede en sociale uitsluiting zijn enorm. Daarom wil de gemeente Noardeast-Fryslân armoede integraal gaan aanpakken. Integraal beleid maak je met elkaar en daarom werkten vijf ervaringsdeskundigen van het Platform ‘Bestrijding armoede en sociale uitsluiting’ samen met gemeentelijke beleidsadviseurs aan de startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’. De notitie wordt 30 september 2020 overhandigd aan wethouder Jouke Douwe de Vries en dient als vertrekpunt voor inputsessies die in het najaar georganiseerd worden voor raadsleden, maatschappelijke partners, vrijwilligersorganisaties en inwoners die mee willen bouwen aan het nieuwe armoedebeleid van de gemeente.

Kindgericht en integraal

In de startnotitie schetsen de schrijvers het kader voor het nieuwe armoedebeleid. Het beleid is kindgericht en verbindt alle relevante beleidsterreinen. Met als doel het individueel armoedeleed te bestrijden in Noardeast-Fryslân en de hoge maatschappelijke kosten die gemoeid zijn met de armoedeproblematiek terug te dringen.

Thema’s en onderwerpen voor de inputsessies

In de startnotitie dragen de schrijvers 7 uitdagingen en thema’s aan die kunnen worden besproken tijdens de inputsessies. Van participatie, communicatie en minimabeleid tot schuldhulpverlening, betaalbaarheid, digitalisering en monitoring. Deelnemers aan de inputsessies kunnen zelf ook thema’s en onderwerpen aandragen. Alle thema’s, uitdagingen en onderwerpen worden nader uitgewerkt en vertaald naar concrete acties en plannen. Hiermee krijgt het nieuwe beleidskader, dat dit najaar verschijnt, vooral het karakter van een actieprogramma; meer daden, minder woorden.