Informatie

Het Platform voor Elkaar wil er aan bijdragen dat er écht iets verandert voor mensen die een laag inkomen hebben. Platform voor Elkaar  kan hier op verschillende manieren een rol in spelen. Een van de manieren is door informatie te delen over de voorzieningen die er zijn voor mensen met een langdurig laag inkomen.

Bovenaan deze pagina staat een aantal onderwerpen waarover het Platform informatie geeft.