de Voorzieningenwijzer:

De voorzieningenwijzer kan u wijzen op (gemeentelijke) fondsen, vrijstellingen en kwijtscheldingen. Of op andere aanbieders van zorgverzekeringen of energieleveranciers waardoor u geld krijgt of bespaart.