Agenda

Agenda
24 november

Agenda
20 oktoberAgenda

22 SeptemberAgenda
25 AugustusAgenda
28 juli 2021


Voorlopige Agenda
30 juni 2021

1 Mededelingen
Er wordt uitleg gegeven over het inloggen en gebruik van de mail , neem pen en papier mee om notities te maken
2. Arjan Strampel Ziektekosten / collectieve zorgverzekering
3 Notulen
   – Gaarne geen opmaak i.v.m plaatsing op website
4 Actiepunten verslag
  • Flyers platform via de gemeente verspreiden ?
  • Christine Jasper mail/ bejegening
  • Beheer website / Facebook
  • Sportakkoord overleg (Mark)
  • Verslag bezoek Rea College ( Vervallen )
  • Stand van zaken bezoek tweede kamer ( Mariëlle)

5 Gratis tandarts behandeling
6 Volwassenfonds (www.volwassenfonds.nl)
7 minimagids / geldgids (in afwachting)
8 Datum volgende vergadering
9 Rondvraag1 Mededelingen
2 Notulen
3 Actiepunten uit verslag
4 Website, Facebook
5 Rea College
6 Volwassenfonds (www.volwassenfonds.nl)
7 Reisje tweede kamer
8 Sportakkoord
9 Arjan Strampel
10 tegemoetkomingfonds dieren
11 Gratis tandartsbehandeling voedselbankklanten
12 Reisje tweede kamer
13 Reactie/ Antwoorden Christien Jasper
13 Datum volgende vergadering
14 Rondvraag


1 Mededelingen
2 Notulen
3 Actiepunten uit verslag
4 Website / Facebook / flyer
5 Zwolle geldgids .minimagids afwachten
6 Rea College
7 Slotakkoord
8 Ambasadeur van platform
9 Datum volgende agenda
10 Rondvraag.


1 Mededelingen
2 Notulen
3 Openstaande actiepunten
– Bijstandsfraude WOB verzoek stand van zaken
– Coronasneltest Bijdrage € 7,50 stand van zaken
– Website/facebook ziektekosten huisdieren informatie
– Redactiemedewerkers Website Reina en Henriette
– Flyer
4 Zwolle geldgids 1 juli tot 31 december besteden geld.
5 Rea College
6 Voorbereiding dames (Marijke Paulusma)
7 Armoedefonds (menstruatiefonds)
8Volwassenfonds (www.volwassenfonds.nl)
9 Nieuw kwijtscheldingbeleid waterschapsbelasting
10 Datum volgende vergadering
11 Rondvraag

Nieuwe agendapunten / wijzigingen dienen uiterlijk op 18 augustus bekend gemaakt te worden


1 Mededelingen
2 Notulen
3 Actiepunten uit verslag
4 Website, Facebook, Flyer
5 Zwolle geldgids 1 juli tot 31 december besteden geld.
6 Rea College
7 Voorbereiding dames (Marijke Paulusma)
8 Armoedefonds (menstruatiefonds)
9 Volwassenfonds (www.volwassenfonds.nl)
10 Datum volgende vergadering
11 Rondvraag

Nieuwe agendapunten / wijzigingen dienen uiterlijk op 21 juli bekend gemaakt te worden


1 Mededelingen
2 Verslag vorige vergadering
3 Actiepunten uit verslag
4 Website en Facebook
5 Zwolle
6 Datum volgende vergadering
7 Rondvraag

Nieuwe agendapunten / wijzigingen dienen uiterlijk op 23 juni bekend gemaakt te worden