Aanpassing normbedragen voedselbank:

Met ingang van 17 september 2022 zijn de normbedragen van de voedselbank aangepast. Door de huidige situatie van steeds verder stijgende prijzen is het normbedrag aangepast van €100 per persoon naar €110 per persoon.

Daarnaast is het basisbedrag per huishouden verhoogd van €150 naar €190. 

Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 300,- per maand over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. Die € 300,- is  het normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen. Voor ieder extra gezinslid komt er € 110,- bij. Voor een gezin met 2 kinderen is het normbedrag dus € 630,- per maand. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt dus af van de grootte van je gezin.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://voedselbankennederland.nl/