Agenda vergaderingen Platform voor Elkaar 2024:


Agenda 24 januari Agenda 7 februari
Agenda 6 maartAgenda 20 maart

Agenda 4 april

1.       Welkom

2.       Hoe gaat het met iedereen?

3.       Mededelingen.

4.       Notulen vorige bijeenkomst.

5.       Hoe was de nieuwsjaarreceptie van de gemeente?

6.       Plan van Aanpak & overgebleven actiepunten 2023.

7.       Energieprijzen & zorgkosten.

8.       Inkomstentoeslag (bewijsstukken: Bankafschriften)

9.       Stand van zaken werkgroepen.

10.   Rondvraag.

11.   Afronding.


1.      Welkom

2.      Hoe gaat het met iedereen?

3.      Mededelingen.

4.      Notulen vorige bijeenkomst.

5.      Plan van Aanpak & overgebleven actiepunten 2023.

6.      Vragen voor gemeente (zie mail Henriette)

7.      Start maken met PvA Participatieraad (voorbereiding bezoek Jouke Douwe)

8.      Rondvraag.

9.      Afronding.

1.      Welkom

2.      Mededelingen.

3.      Aanwezigheid Sjoukje Dijkman:

a.      Hoe kijkt de gemeente naar een nieuw te vormen participatieplatform?

b.     Waar staat het Platform voor Elkaar voor en wat willen we bereiken?

c.      Hoe bereiken we onze achterban? Ideeën om zichtbaarheid/ bekendheid te vergroten.

d.     - Welke onderwerpen bespreken we op welke manier tijdens onze vergaderingen?

e.      -              Zorgverzekering/ ziektefonds.

f.        -              Algemene aanvraagformulieren.

g.      -              Wat zijn de hot items binnen de gemeente gericht op armoedebestrijding.

4.      Notulen vorige bijeenkomst.

5.      Rondvraag.

6.      Afronding.

1.      Welkom

2.      Mededelingen.

3.      Notulen vorige bijeenkomst(en)

4.      Zorgverzekering/ ziektefonds.

5.      Algemene aanvraagformulieren.

6.      Wat zijn de hot items binnen de gemeente gericht op armoedebestrijding.

7.      Rondvraag.

8.      Afronding.