Helpen op stembureau? Denk aan je uitkering.

De stembureaus kunnen niet zonder medewerkers. Het is dan ook gebruikelijk dat hiervoor een vergoeding wordt betaald. Dit heet de vrijwilligers vergoeding.

De vrijwilligersvergoeding wordt voor de participatiewet gezien als inkomstenbron. Je dient het ontvangen bedrag dan ook op het inkomstenformulier te vermelden. De gemeente is gerechtigd om het gehele bedrag van je uitkering in te houden.

Gelukkig ontvangen wij ook berichten dat er gemeentes zijn die een deel vrij laten. Als dit gebeurd wordt er meestal eerst volledig gekort en wordt het vrij te laten bedrag later op je rekening gestort.

Een vrijwilligersvergoeding is inkomen en dient gemeld te worden bij de gemeente.
Ook als je vrijwilligers vergoeding tot stand is gekomen door kosten die jij hebt gemaakt dien je deze te melden op je inkomsten formulier.


Hoe ga ik om met extra inkomen?


Als je extra inkomsten hebt gedurende de maand ben je verplicht dit op te geven bij de gemeente.
De gemeente kan het als inkomen aanmerken en mag het gehele bedrag dan inhouden van je uitkering.
Het is dan ook verstandig om je extra inkomen op een aparte rekening te zetten, de meeste banken bieden een gratis spaarrekening aan. Zodra jij je uitkering hebt ontvangen weet je wat de gemeente heeft ingehouden en wat je dus eventueel zelf mag houden. De inhouding van de gemeente is niet nadelig voor je want je hebt het geld nog op je spaarrekening staan en kunt als dat nodig is dus terugbetalen.


Let op

Het kan voorkomen dat je maandelijks een extra inkomen verwerft.
Je blijft verplicht dit elke maand te melden, ook al is het de vorige maand niet ingehouden van je uitkering.