Energietoeslag

We merken het allemaal. De afgelopen maanden is de energieprijs enorm gestegen. Dat betekent helaas dat er steeds meer mensen in financiële problemen komen.  Vanuit de Rijksoverheid is er een eenmalige energietoeslag van €800 beschikbaar gesteld voor inwoners die moeten leven van een structureel laag inkomen. Op de websites van de gemeenten Dantumadiel & Noardeast Fryslân staan de voorwaarden voor toekenning van deze toeslag. Daarnaast is het aanvraagformulier hier te vinden. 

Eenmalige energietoeslag
De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen voor 2022. Het is een eenmalig bedrag van € 800,- netto voor inwoners die voldoen aan de voorwaarden. U kunt deze toeslag gebruiken om uw (gestegen)energielasten mee te betalen. Er wordt 1 toeslag verstrekt per woonadres.

In juli 2022 is besloten de energietoeslag te verhogen naar €1300. Als u eerder al energietoeslag ontvangen hebt dan krijgt u deze €500 extra automatisch overgemaakt van de gemeente.

U krijgt het bedrag automatisch op uw rekening als u bekend bent bij ons
En als u aan de voorwaarden voldoet.
U krijgt het bedrag van € 800,- dan in de maand mei 2022 op uw rekeningnummer. U hoeft hiervoor niets te doen. U bent bekend bij de gemeente als u op 1 januari 2022:
  • Een uitkering ontving van de gemeente: Bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ
  • Bbz ontving via Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF)
  • Een AIO-aanvulling ontving op uw AOW-pensioen
U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

Maakte u in 2022 gebruik van de Lauwersregeling, AV Frieso zorgverzekering en/of individuele inkomenstoeslag?
Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Deze informatie hebben wij nodig om te kunnen bepalen of u gebruik kunt maken van de eenmalige energietoeslag. Alle inwoners die hiervoor in aanmerking komen hebben hierover inmiddels een brief ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen, maar wel gebruik gemaakt van boven genoemde regelingen? Neem dan contact met ons op.  

Let op: dit geldt niet voor inwoners die gebruik maken van regelingen voor kinderen (via Sam&). Dan kunt u een reguliere aanvraag doen.
U kunt de energietoeslag zelf aanvragen als u niet bekend bent bij ons
Maakt u geen gebruik van bovenstaande regelingen of uitkeringen? Maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen via het aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier hier.

Voorwaarden energietoeslag
De energietoeslag wordt toegekend per huishouden (alleenstaande of gezin, per woonadres). Het gaat om een eenmalig bedrag van € 800,- netto. Hierbij geldt:
  • U hebt een gezamenlijk laag inkomen (120% van de bijstandsnorm)
  • U bent 21 jaar of ouder, tenzij uw ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen en u zelfstandig woont.
  • U woont niet in een (zorg)instelling
  • U bent geen student van jonger dan 27 jaar die recht heeft op studiefinanciering
  • U woont daadwerkelijk op het opgegeven adres.
Meer informatie
De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. De colleges van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben op 26 april de beleidsregels eenmalige energietoeslag vastgesteld. Meer informatie kunt u vinden op de website  van de gemeente Noardeast Fryslân. Of gemeente Dantumadiel.